Alın Germe ve Kaş Kaldırma Estetiği

Alın Germe ve Kaş Kaldırma Estetiği

Yüz ifadesinin şekillenmesi için, alın ve kaşların büyük önemi vardır. Bunlar tek başına kişiyi mutlu, şüpheli, meraklı, kızgın, endişeli bir duruma sokabilir. Bunun sessiz iletişim olarak tanımlanması bu yüzdendir. Yüzde bulunan diğer bölümler bunu sağlayamaz. Bunun gibi kişinin yaşlanmasıyla kaşların düşmesi ve alında derin kırışıklıkların oluşması kişinin yorgun ya da kızgın görünmesine neden olabilir. Bu tür sorunların alın germe ve kaş kaldırma estetiği ile ortadan kaldırılarak, yüzün daha genç olması sağlanır.

Alın germe hangi sorunları iyileştirebilir?

Alın germe ameliyatı sayesinde kaşın pozisyonu, göz kapağındaki torbalar, alında oluşmuş yatay kırışıklıklar ve çatık görünümlü kaş çizgileri iyileştirilebilir.

Kaşın pozisyonu: Kaşın ideal pozisyonda olup olmadığını anlamak için, parmağınızı kaşın üzerine koyun. İçeriye kemiğe doğru bastırın. Burada gözün üstünde olan kemik çıkıntısını hissetmeniz gerekir. Kaşınız ideal konumdaysa, göz çukuru kemiksi çıkıntının üstünde olacaktır. Aşağıya inmesi halinde, göz çukuru kemik çıkıntısının altında ya da üstünde olacaktır. 

Aynada baş ve işaret parmağını alnınıza koyarak, alın cildini yukarıya doğru itin. Bu durumda alın germe uygulamasının ne derece etkili olacağı fark edilir. 

Alın germeyle kaşlarınız bu kemik çıkıntısının hizasına gelecek ya da bundan daha yukarıya çıkacaktır. Kaş pozisyonunun düşük olması yaşın ilerlemesinden ya da kalıtsal etkenlerden dolayı olabilir. Yaşla birlikte cilt ve yumuşak dokularda elastikiyet kaybı olur. Bu durumda yer çekimine karşı olumsuz bir etki oluşur. Kaşlar savunmasız bir duruma gelir. Bazı kişilerde ise kalıtsal faktörler buda etkili olur. Bu etkilerin görülmesiyle birlikte kişiler otuzlu yaşlardan itibaren alın germe yöntemine başvurur.

Göz kapağı torbaları ve aldatıcı üst göz kapağındaki fazlalık: Göz kapağındaoluşan torbalar göz kenarına yakın, kaş ve göz kapağı cildinin katlanmasıyla oluşur. Aynada bakıldığında göz kapağı torbaları görülüyorsa, parmağınızla alnınızı kaldırırsanız iyileşme etkilerini gözlemleyebilirsiniz. Kaşları kaldırabilmek için, parmaklarla alnın kaldırılmasında üst göz kapağındaki cilt fazlalığındaki iyileşme fark edilir. İyileşme görülen üst göz kapağında olan cilt fazlalığı aldatıcı bir iyileşme gösterebilir. Bunun nedeni cildin fazlalık olmasındandır. Kaşların düşmesi sebebiyle cilt fazlaymış gibi görünür. Estetik cerrahın incelemesi sonucunda kişiye alın germe ya da göz kapağı ameliyatı veya her ikisi yapılabilir.

Yatay alın çizgileri: Aynada kaşların kaldırılmasıyla alında oluşan kırışıklıklar, mimik olarak yapılan hareketlerin sonucunda oluşur. Kaşların yaşla birlikte düşmesi sonucunda, alın ve kaşlar daha fazla kullanılır. Zaman içinde sorun büyümeye başlar. Alın germe sayesinde kaşlar kaldırılır, alındaki kaslar rahatlatılır ve yatay çizgilerde azalma olur. Kaşlarınızda düşüklük, alında derin yatay çizgilerin olması halinde, kişi yorgun görünüme kavuşur. Bu alın germe uygulamasıyla giderilebilir.

Çatık kaş çizgileri: Aynada kaşlarınızı çatarak kızgın görünmeye çalıştığınızda, kaşlar aşağıya çekilir, kaşlar ve çizgiler arasında dikey çizgiler oluşmaya başlar. Bunlar çatık kaş çizgileridir. Kişide bu çizgilerin oturması halinde, kaşlar çatılmadan bile rahatça görülebilir. Bunun sebebi kasların buna şartlanmasıdır. Bu kişide bilinçsizce yapılır. Bu yüzden kişide kızgınlık ifadesi oluşur. Bu sorunların azaltılması, kaşların arasındaki dikey çizgilerin büyük oranda yok edilmesi sayesinde kişide kızgın görünüm ortadan kaldırılır.

Alın germe yöntemiyle iyileştirilemeyenler nelerdir?

Alın derisinin gerilmesi üç farklı yöntemle gerçekleştirilir. Bunlar endoskopik germe, deri altından germe ve koronal germe yöntemidir. Bu yöntemlerin kendilerine göre avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Bunun için estetik cerrah ile işlem öncesinde konuşarak, sizin için en uygun olanının tercih edilmesinde fayda vardır. Bazı durumlarda bu teknikler birlikte kullanılabilir.

Alın germe yöntemleri

Endoskopik germe: Bu yöntem hafif kaş düşüklüğü olduğunda daha fazla kullanılmaktadır. Bu uygulamada estetik cerrah oldukça küçük bir kamerayla işlemi takip eder. Saç çizgisinin arka tarafında kalacak şekilde 4-6 adet kesi açılır. Buradan kaşların çatılmasını sağlayan kaslar düzeltilir. Daha sonra cilt başın üzerine doğru kaldırılır. Burada iyileşme sağlanana kadar, geçici destek uygulanır. Bazen kafatasına küçük vidalar ya da sondaj delikleri açılabilir. En son cildi sabitlemek için, vida ve deliklerin çevresine dikişler atılır. Metal vida kullanılırsa, bunlar 2 hafta içinde çıkarılır. Cilde kaynayan vidalar birkaç ayda cilde kaynama yapar. Bu yöntemin belirgin avantajları bulunmaktadır. En başta büyük kesilere ihtiyaç kalmaz. Kafa cildinde geçici olsa da, uyuşukluk meydana gelmez. Uygulamadan sonra kırışıklıklarda % 50-70 oranında kalıcı iyileşme görülür. Fakat bu yöntemin dezavantajları da vardır. Saç çizgisinin yarım cm kadar geriye çekilmesini sağlayabileceğinden, alın yapısı geniş olanlarda sorun olabilir. Kafatasına vida ve sondaj yapılmasına bazı kişiler sıcak bakmayabilir. Aslında güvenli bir uygulamadır. Bu yöntemde frontalis adındaki alın kası değiştirilmediğinden, alın ifadesine çok başvuran kişilerde mimikler az oranda etkilenir. Kaşlarında aşırı düşüklük ya da derin kırışıklıkları olanlarda bu işlem olumlu sonuçlar vermeyecektir. Etkisi kısa süreli olan bir uygulamadır. Bu hastalarda ilave olarak şakak germe uygulamasının yapılması gerekli olabilir. Bu yöntem orta derecede olan alın sorunlarında olumlu sonuçlar verebilir.

Koronal germe (Taç germe): Bu yöntemde açılan kesi kafanın üzerinden bir kulaktan diğerine doğru uzatılır. Kırıştırıcı kaslar ve alın kası cerrahi yolla zayıflatılır. Estetik cerrah 1-2 cm ya da daha fazla deriyi buradan çıkarır. Koronal germe yönteminin avantajları bulunmaktadır. Bu yöntemde kaş çatmaya ve kırışıklığa neden olan bütün kaslar değiştirilmektedir. Burada vida kullanımı şart değildir. Ayrıca etkisi endoskopik yöntemden daha uzundur. Çünkü deri geriye çekilmekten ziyade ortadan kaldırılmaktadır. Yara izleri kalın telli saçlı kişilerde görülmez. Herkese uygun olan yöntem, büyük oranda düşük kaşa sahip ve derin kırışıklıkları olanlarda daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Fakat yöntemin dezavantajları da vardır. Kafa üzerinde kesinin açıldığı yerde olan uyuşukluk altı ay süreyle devam edebilir. Bunun yanında kaşıntı da olur. Yara izinin fazla olması ince telli saçları olanlar için bir dezavantajdır. Düşük saç çizgisi olanlar için uygun değildir. Bu yöntem ileri derecede alın sarkması olan kişilerde diğer yöntemlere göre daha iyi sonuç verir.

Deri altı germe: Bu yöntemde kesi saç çizgisinin altına yapılır. Bunun pek çok avantajı bulunur. Kesi saç çizgisinin önünde olduğundan, deri alınırken saç çizgisi yukarı doğru çekilmez. Kafanın üstündeki duyu sinirleri ayrılmaz. Ayrıca kaşıntı ve uyuşukluk oluşmaz. Kırışıklıklardaki iyileşme oldukça iyidir. Fakat bu yöntemin en büyük dezavantajı yara izinin saç çizgisinde belli olmasıdır. Saçların geriye taranmasında bu iz açıkça belli olur. Bir süre sonra iz biraz iyileşme gösterir. Bu yöntemle yapılan alın germede sigara içen kişiler sorun yaşayabilirler. Bu yüzden sigara içilmesinin bırakılması gerekir. Yara izini kabul eden ve alnı geniş olan kişilerde bu yöntem başarıyla uygulanabilir.

Alın germe ve kaş estetiğinin komplikasyonları nelerdir?

Bu işlemde genel komplikasyonlar oluşabileceği gibi, spesifik komplikasyonlar oluşabilir. Genel olarak beklenmesi gereken komplikasyonlar artasında anestezi kaynaklı olanlar, enfeksiyon, ödem ve morarma, yara izi gibi etkiler sayılabilir. Spesifik olan etkiler ise;

Alın felci: Çok nadir olarak yaşanabilen bu etkide, alnın bir tarafında felç görülür. Bu etki çoğunlukla geçici olur.

Kaşlarda asimetri: Uygulama sonrasında kaşın yeni halinde bir taraf diğerinden biraz yukarıda olabilir. Bunların çoğunda asimetri işlemden öncede bulunur.

Sürekli saç kaybı: Yara izinin olduğu yerde ufak oranda saç dökülmeleri olabilir. Bu etkiler kalıcı özellikte olabilir.

Uyuşukluk: Kafanın üst kısmında uyuşukluk oluşabilir. Bunlar geçici özelliktedir. Bazen bütün alında uyuşukluk olabilir. Bunlar duyu sinirlerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Çok nadir olarak kalıcı etkisi olabilir.

Erken nüksetme: Bu durumda işlem sonrası birkaç ayda kaşların yeniden düşmesi söz konusu olur. Herkeste oluşabilecek bu etki, endoskopik germede daha fazla oluşur. Diğer yöntemlerde bu etki görülmez.

Doğal olmayan yüz ifadesinin oluşması: Kaşların doğal seviyesinde kaldırılmaması nedeniyle doğal olmayan görüntüler oluşabilir. Bu şekilde kaşlar fazla kaldırılırsa, kişiye şaşkın bir ifade verilmiş olur. Az kaldırılırsa kişide fesat ve tuhaf bir görüntü oluşabilir.

Yara izinin belirgin olması: Özellikle deri altı yönteminin uygulanmasında bu etki görülür. Diğer yöntemlerde bu sorun yaşanmaz.

Yüksek saç çizgisi: Deri altı yöntemi dışında uygulanan tekniklerde saç çizgisi daha yukarıya çıkar. Bu etkinin oluşmaması için deri altı yöntemiyle alın germe uygulanmalıdır.

Kas çıkıntıları: Ameliyattan sonra kaşların arasında, burnun üzerinde küçük çıkıntılar olabilir. Bu etkiler düzeltme kaş yöntemiyle ve botoks yardımıyla düzeltilebilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?