Erkeklerde göğüs ( meme ) estetiği

Erkeklerde göğüs ( meme ) estetiği

Nedir jinekomasti,Erkekte kadın tipi meme büyümesine jinekomasti denir.Bu durum kişinin fark edebileceği kadar hafif dereceden, memelerde büyümeye bağlı sarkmanın meydana geldiği ağır derecelere kadar çeşitli olabilir. Jinekomasti nedenleri,Erkekteki meme dokusuda kadındaki meme dokusu gibi,yağ ve meme kitlesinden meydana gelmiştir.Ancak jinekomasti dediğimiz durum dışında erkek memesini büyümüş olarak görmeyiz.Erkekte meme büyümesi her zaman bir hastalık bulgusu değilir. Jinekomastinin en fazla sebebleri, neden olduğu bilinmeyen doğal bir durum ve şişmanlıktır.

Normalde her kadın vucudunda bir miktar erkeklik hormonu (testesteron), her erkeğin vücudunda bir miktar kadınlık hormonu (östrojen),belirli bir oranda olacak şekilde vardır.Erkekte bazen bu oranlar; yenidoğan,ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde geçici olarak kadınlık hormonu yönünde artabilir.Bu dönemlerde erkek memesinde büyüme görülebilir ki,geçici dönemler oldukları için sadece takip etmek yeterli olacaktır.

Yukarıda bahsedilen geçici durumlar, idiopatik dediğimiz neden olduğu bilinmeyen doğal durumlar ve şişmanlık dışında;böbrek,karaciğer,troid gibi bazı organ hastalıkları,östrojen-androjen içeren hormonlar,bazı mide-kardiovasküler sistem için kullanılan ilaçlar ve alkol, eroin, marijuana kulanımı gibi durumlarda jinekomasti görebiliyoruz.

Jinekomasti ameliyatına karar nasıl verilmelidir,

Ameliyat kararı vermede, jinekomastinin meydana geliş sebebinin bilinmesi önemlidir.

Ergenlik dönemi dediğimiz ortalama15 yaş civarında görülen jinekomastide bazı tetkikler yaptırarak alınan sonuçlara göre,bu durumun 1-2 yılda kendiliğinden gerileyeceği, belki bir delikanlı için beklemenin çok zor olacağı, ancak takibin en doğru yaklaşım olduğu bildirilmelidir.Bu nedenle de ergenlik yaşı bitimi olarak 18 yaş jinekomasti operasyonu için alt sınırdır.

Ergenlik dönemi dışında belli bir hastalık bağlı olmayan ve yaklaşık 1 yıldan uzun zamandır devam eden jinekomasti için ameliyat kararı alınabilir.

Operasyon öncesi süreçte;iş programınızda ayarlama yapmanız gerektiğini, 1-2 gün dışarıya çıkıp rutin işlerinizi yapamayabileceğinizi,ameliyat sonrası tatil programınızı gözden geçirmeniz gerektiğini,ortalama 4-5 gün sonra işe dönebileceğinizi,ameliyat öncesi ve sonrası yapmanız gereken bazı şeylerin olduğunu hatırlatmak isterim.

Jinekomasti ameliyatı öncesi görüşme,

Ameliyat öncesi görüşmede,öncelikle hastanın şikayetlerini ve ameliyat olmasındaki nedeni dinleyip,ameliyat sonrası beklentilerini öğreniyorum. Hekim olarak hastanın gerçekten bu operasyona ihtiyacı olduğuna inanıyorsam; hastamın detaylı muayenesini tamamlayıp,karşılıklı ameliyat sürecinde yaşanacakları,iyileşme aşamalarını ve olası komplikasyonları anlatıyorum.

Operasyon yaşı en erken olarak; ergenliğin bittiği 18 yaş olup;üst sınır kişinin genel sağlık durumu elverdiği ölçüde yükselebilir.

Jinekomasti nedenleri araştırıldıktan sonra memelerin muayenesinde;jinekomasti tek taraflı mı, çift taraflı mı,memeler birbirinden farklı büyüklükte mi,ele bir kitlenin gelip-gelmediğine,jinekomastinin derecesine ve türüne bakılarak ameliyat tekniği ve uygulanacak anestezi türü konuşulur.

Jinekomasti,memedeki sadece yağ ya da meme dokusunun veya her ikisininde artmasıyla meydana geldiği için, yapılan muayene ve ultrosonografik meme görüntülenmesiyle ameliyat öncesi tahmini olarak tekniğe karar verilebilir.Yağ dokusu fazla olan memelerde liposuction (vakumla yağ emme) yeterli olabilmesine karşılık,meme dokusu ağırlıklı olan türde kitlenin çıkarılması gerecektir.Ancak,ameliyat öncesi meme kitlesi yağ dokusu ağırlıklı olarak değerlendirilmiş olsa da, ameliyat esnasında kalan meme kitlesini almada liposuction yeteri olmayabilir ve istenen sonuca, liposuctiona ilave olarak kitlenin cerrahi olarak çıkarılması işlemi kombine edilerek varılabilir.

Jinekomasti ameliyatının teknikleri nelerdir,

Jinekomasti ameliyatında yapılacak tekniğe;memelerdeki kitlenin içeriğe, jinekomasti derecesine, ve hastanın tercihinide göz önüne alarak karar veriyoruz

Meme içeriği yağ ağırlıklı,meme dokusu ağırlıklı ya da miks dediğimiz hem yağ hem de meme dokusu içerikli olabilir.Ameliyat öncesi yapılan meme ultrosonografik görüntüleme ve muayeneler kabaca bize içerik hakkında fikir verir.Yağ ağırlıklı bir jinekomastide sadece liposuction (vakumla yağ çekme) yeterli olsa da,meme dokusu ağırlıklı ve miks tipte sadece cerrahi eksizyon dediğimiz kitlenin çıkarılması ya da liposuctiona ilave eksizyon yapılması daha doğru olabilmektedir.

Jinekomastiyi derecesine görede genel olarak üç sınıfa ayrırız.1.derecede cilt fazlalığı olmadan hafif meme büyümesi, 2.derecede;deri fazlalığıyla birlikte ya da deri fazlalığı olmadan oluşan orta büyüklükte meme büyümesi, 3.derecede ise belirgin cilt fazlalığı ile birlikte olan ağır meme büyümesidir.Özellikle cilt fazlalığı tespit edilen türlerde hastanın da tercihi doğrultusunda cerrahi işlem türü belirlenir.Jinekomasti ameliyatları sonrası her zaman bir miktar cilt fazlalığı oluşur. Ancak bazı türlerinde yapılan liposuction ya da cerrahi eksizyonla kitlenin çıkarıldığı durumlarda cilt kendisini yeteri kadar toplayabilirken,bazı durumlarda aynı seansta ya da en az 6 ay sonrasında cilte görülen fazlalık çıkarılabilir.Son yıllarda bilimsel yayınlarda genellikle basamak cerrahisinin tercih edildiğini,özellikle orta dereceli cilt bolluklarında izi engellemek ya da en az şekilde iz bırakabilmek için ilk operasyonda cilt fazlalığını hemen çıkarılmayabileceği bildirilmektedir.

Hasta için; çok fazla olmayan cilt bollukları dışında, ameliyat tekniğinin çok fazla önemli olmasa gerektiğini düşünüyorum.Çünkü liposuction olsun, meme ucunun alt yarısında kahverengi dokunun meme ile olan sınırında yaklaşık 2,5 cm’lik kesiden girilerek yapılan cerrahi işlemde olsun iz belirgin olarak kalmayacaktır.Çoğu olguda miks olarak gördüğümüz jinekomasti türü için, liposuction ve doku çıkarılması tekniklerinin birlikte yapmayı uygun buluyorum.Ameliyat sonrası çıkan parçanın patoloji laborotuvarına tahlile gönderilmeside ameliyat sonucunu tamamlayacaktır.

Ameliyat sonrası çok fazla olmayan cilt bollukları ya da memelerin içleri boşaltılınca oluşan cilt fazlalıkları genellikle ameliyat sonrası kullanılan özel korse ve dokuların kendi özelliği gereği zaman içinde sıkılaşarak gerileyecek;meme ucundaki izin iyileşme özelliği,liposuction giriş delikleri de zamanla belirsizleşecek ve ameliyat neredeyse izsiz olarak gerçekleşmiş olacaktır.Az bir oranda cilt bolluğu kalan hastalar da ise,küçük lokal işlemlerle fazla cilt ameliyattan en az 6 ay sonra çıkarılabilecektir. Ancak özellikle ağır jinekomastilerde, meme küçültme işlemi sırasında ciltte çıkarılacağı için, ilk zamanlar belli daha sonra kişinin cilt yapısınada bağlı olarak azalacak ameliyat izleri oluşacaktır.

Ameliyatta amaç, memeleri ideal şekillerine getirirken hasta içinde önemli olabilecek izi en az şekilde bırakabilmektir.

Jinekomasti ameliyatı süresi ve anestezi türü,

Ameliyat süresi ortalama 1-2 saattir.

Ameliyat;lokal,genel ya da sedasyon anestezisi ile yapılabilir.

Anestezi türü için,yapılacak ameliyatın tekniği önemlidir.Ben hastamında tercihiyle,memelerin lokal anestezik ilaçlarla uyuşturulup hastaya sakinleştirici ilaçların damardan verilerek ağrı ve acı hissedilmeyen anestezi türü olan sedasyon anestezisini tercih ediyorum.

Jinekomasti ameliyatı sonrası ağrı,

Son yıllarda anestezik ilaçlardaki gelişme ve ameliyat ekibindeki anestezi uzmanı hekimin tecrübesi;ameliyat sırasında hastayı anestezi risklerinden koruyarak cerraha uygun bir çalışma ortamı;ameliyat sonrası da uyanma döneminden başlayıp eve dönüşe kadar hastaya konforu sağlamış olurken,ameliyatta uygulanan zarif cerrahi teknik hastanın çabuk toparlanmasını sağlıyor.

Ağrı basit ağrı kesicilerle giderilebiliyor.

Jinekomasti ameliyatından sonraki saatler ve hastanede kalış süresi,

Jinekomasti ameliyatından sonra yaklaşık 4 saatlik yatak istirahatinden sonra, yiyip içmeye başlıyor ve ayağa kalkıp yürüyebiliyorsunuz.Bir gün hastanede kalıp,ertesi günde drenlerin alınması ve pansumanın yenilenmesi ile eve dönebiliyorsunuz.

İyileşme süreci,

Ameliyat sonrası iyileşme genellikle hızlı oluyor.Ameliyathanede ameliyattan hemen sonra yapılan ince pansumanın üzerine cerrahi bir korse giydiriliyor.İlk pansumanınız hastaneden çıkmadan değiştirilip cerrahi korsenizle eve dönüyor, ortalama 48 saat sonraki görüşmemize kadar dinleniyorsunuz.Bu görüşmenin ardından günlük hayata geçişiniz ve iyileşmeniz kısa sürede tamamlanıyor.Ameliyatta kullanılan dikiş ipinin özelliği nedeniyle de ameliyat sonrası dikiş alınmadan kendiliğinden erimeleri bekleniyor.Ortalama 5 gün sonra kendinizi yormayacak şekilde yürüyüşler yapabilir ve işe başlayabilirsiniz.Ameliyatta takılan cerrahi korsenin ortalama 2 hafta gece-gündüz kullanılması gerekecektir.Korse ten renginde ve ince olduğu için,kıyafetlerinizin altında sizi rahatsız etmez. 4-6 hafta arasında iyileşmeniz tamamlanmış ortalama 6 ay içindede memeleriniz son şeklini almış olacaktır.

İyileşme döneminde; hastamız kendisine anlatılanlara dikkat ettiği,hastaneden çıkarken reçete ettiğimiz ilaçları düzenli kullandığı ve istirahatine dikkat ettiği sürece iyileşmeside kısa sürede tamamlanacaktır.

İyileşme ne zaman tamamlanır,

Ameliyattan yaklaşık 5-7 gün sonra normal hayata geri döner,yolculuk yapabilir ve işinize başlayabilirsiniz.

10-15.günlerde yürüyüş şeklinde sizi fazla yormayacak aktiviteler yapmanızda fayda vardır.Tempolu egzersizlere başlama ortalama 4.-6. hafta olmalıdır.

Meme şeklinin tam olarak oturması ve ameliyat izlerin hafiflemesi ortalama 6 ayda olacaktır.

Jinekomasti ameliyatının komplikasyonları nelerdir,

Ameliyat sonrası;kanama,ameliyat bölgesinde kan ve serum birikmesi,enfeksiyon gelişmesi gibi istenmeyen riskler tüm cerrahi işlemler gibi bu operasyon içinde olasıdır.Ameliyat sonrası kanamanın durdurulması,hematomun (kan birikmesi) boşaltılması ameliyatane ortamında tekrar müdahale edilmesini gerektirir.

Meme küçültme işlemlerinde meme ucu cildinin kan dolaşımının takibide çok önemlidir.Meme ucunda dolaşım bozukluğuna bağlı renk değişimi oluşabilir.Bu durumlarda problem ilerlerse o bölgenin çıkarılıp temizlenmesi gerekir.

Meme ucundaki his duygusunda kayıp kalıcı ya da geçici olabilir.

Memelerde asimetri,fazla doku ya da eksik doku çıkarılmış olabilir;düzeltilme şansı için, iyileşme süresinin tamamlanması faydalı olacaktır.

Kişinin yara iyileşmesine verdiği reaksiyona bağlı olarak dikiş hatlarında kabarıklık ve kızarıklık görülebilir ki, komplikasyon olarak düzeltilmesi en zor durumlardan biri olduğunu söyleyebilir.

AMELİYAT ÖNCESİ YAPMANIZ GEREKENLER

1-Ameliyat tarihinizden bir hafta öncesi;sigarayı bırakmanız,aspirin türü kan sulandırıcı ilaçlar almamanız,bitkisel tablet kullanmamanız ve bitki çaylarına ara vermeniz gerekmektedir.

(Sürekli kullandığınız ilacı doktorunuza danışmadan kesmeyiniz)

2-Ameliyat sonrası iyileşmeniz hızla tamamlanacaktır ancak;tatil programınızı yaparken ameliyat sonrası 2 ay güneşlenmenin,ağır sporlar yapmanın yasak olduğunu unutmadan ayarlamalısınız.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

  1. 25 yaşında bir erkeğim.jinekomasti ameliyatı fiyatını öğrenebilirmiyim ortalama olaraak?tşk.

  2. erkeklerın ıcın zor bır durum olsa gerek memelerının bırden bıre buyumesı

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?