Kulak Estetiği

Kulak Estetiği

Otoplasti olarak tanımlanan kulak estetiği genellikle kepçe kulakları düzeltmek, kulakta eksik kıvrımları şekillendirmek ya da büyük kulakların küçültülmesi için uygulanır. Yüzün görünümünü tamamlayan kulaklardaki şekil bozuklukları doğumla birlikte başlamaktadır. Bu sorunlar kulağın gelişimini tamamladığı 5-6 yaşlarından itibaren estetik operasyon ile düzeltilebilir. Çocuklarda ruhsal sorunlara neden olabilen kulak problemleri, okul çağından önce düzeltilmelidir. Bu ameliyatlar hastaların sadece dış görünümlerini düzelten bir estetik operasyon olarak algılanmamalıdır. Aynı zamanda hastaların psikolojik durumlarının düzelten bir ameliyattır.

Kulak deformiteleri ne zaman başlar?

Anne karnında bebeğin gelişimi sırasında başlayan kulak deformiteleri, doğumla birlikte izlenebilir. Kepçe kulak tabir edilen şekil bozukluğu ile doğan bebeklerde bu duruma ilk 72 saat içinde müdahale edilmesi halinde, düzelme sağlanabilir. Bunun nedeni anneden bebeğe doğumla birlikte geçmiş olan östrojen hormonudur. Bu dönemde kulak kıkırdaklarının yumuşak kıvamda olması nedeniyle, özel teller ve bantlar yardımıyla kulaktaki kepçe kulak sorunları düzeltilebilir. Bu yapılmadığı takdirde kulak gelişiminin büyük çoğunluğunun tamamlandığı 5-6 yaşına kadar beklenmelidir.

Kulak estetiği ile düzeltilebilecek şekil bozuklukları nelerdir?

Kepçe kulak
Lop ear yani kulak üst bölümü aşağı ve öne kıvrımlıysa
Cup ear yani kulakların çok küçük olması
Shell ear yani dış kenarındaki kurvatur, doğal kıvrım ve çizgilerin kaybolduğu kulak şekli
Bunların dışında kulak memelerine yapılan uygulamalar ve kulağını bir kaza sonucunda ya da doğuştan kaybeden kişilere yeni kulak yapımı kulak estetiği alanına girmektedir.

Kulak estetiği ameliyatı kararı nasıl alınır?

Çocuklarda ve yetişkinlerde bulunan kulak deformasyonlarında ameliyat kararı almakta zorlananlar, öncelikle deneyimli bir estetik cerraha danışmalıdır. Bu ameliyatın gerekliliği hakkında sizleri gerektiği gibi aydınlatacak olan estetik cerrah karar vermenize yardımcı olur. Yapılan muayene sırasında kulakların yapısı incelenir ve bu sorunların nasıl düzeltileceği konusunda karar verilerek, ameliyat planlaması yapılır. Deformiteler tek kulakta varsa, yine dekulaklardaki simetriyi sağlamak için iki kulağa birden müdahale edilmesi gerekebilir. Kulak estetiği ameliyatının gerekli olduğu kararı alındıktan sonra, hastalara ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgiler verilecektir.  Ameliyat yapılırken kullanılacak olan anestezi türü, ameliyattaki cerrahi işlemler hakkında tüm bilgiler doktor tarafından hastaya anlatılır.

Kulak estetiği nasıl yapılır?

Kulakta olan kepçe kulak, büyüklük ya da kulak kıvrımlarındaki sorunlar 5-6 yaşlarından itibaren estetik ameliyatla düzeltilebilir. Uygulanan ameliyat her iki kulağa ayrı ayrı yapılır. Kulakların baş bölgesiyle açının 30-35 dereceye gelmesi sağlanır. Kulakların arkasından açılan küçük bir kesiyle kıkırdak dokuya ulaşılır. Kıkırdaklar törpülenerek, istenen büyüklüğe getirilir. İşlem tamamlandığında, açılan kesi kendiliğinden eriyen dikişlerle kapatılarak, kulak baş bölgesine özel dikişlerle sabitlenir. Kulakların üzerine baskılı sargı yapılarak, operasyon tamamlanır. Hastalarda başka sağlık sorunu olmadığında, aynı gün hastaneden taburcu edilebilirler. Ameliyattan sonraki gün yapılan pansumanla kulakların durumuna bakılır. 3-5 gün kadar kulaklarda hafif şişlik ve kızarıklık oluşabilir. Daha sonra kulaklarda herhangi bir sorun kalmaz. Bu ameliyatta kulak arkasından kesi yapıldığından, herhangi bir iz kalmaz. Ayrıca ameliyatın etkileri kısa sürede iyileşme gösterdiğinden, hastaların normal yaşamına dönüşü oldukça hızlı olur. Hastalar kulaklardaki bandajların açılmasından sonra, tenisçi bandı adı verilen bantları takarlar. Ameliyat küçük çocuklarda genel anesteziyle, yetişkinlerde lokal anesteziyle uygulanır. Kulaklarda kalıcı bir düzelme sağlayan ameliyatlardan sonra, kulaklarda yeniden şekil bozukluğu meydana gelmez.

Kulak estetiği ameliyatları en erken hangi dönemde yapılabilir?

Kulaklarda olan özellikle kepçe kulak deformitesi toplumun % 5lik bölümünü etkileyen bir şekil bozukluğudur. Doğuştan meydana geldiğinden, bu sorunun genetik kökenli olduğu düşünülür. Kulak kıkırdaklarının gelişiminin tamamlandığı 5-6 yaşından sonra, kulak estetiği ameliyatı yapılabilir. Uzmanlar bu ameliyatların ertelenmemesi gerektiğini belirtmektedir. Bu döneme kadar çocukların kulaklarının görünümünden dolayı sosyal çevreden soyutlandığı, iletişim kurmakta zorlandığı tespit edilmiştir. Okul çağıyla birlikte bu sorunların daha fazla artacağı düşünüldüğünden, çocuklara bu dönemde kulak estetiği ameliyatı uygulanmalıdır. Bu ameliyatlar her yaştan kişiye uygulanabilir.

Kulak estetiği ne zaman gerekli hale gelir?

Anne karnında şekillenen kulak kıkırdakları, 5-6 yaşlarına kadar gelişimini tamamlar. Kepçe kulak olarak tanımlanan sorunda başa yakın olan kulak kepçesinin çanak şeklinde olan konkasında büyüme, kulak kepçesi ve baş arasındaki açıda artış ya da kulak kepçesinde olan kıvrımların oluşmaması gibi sorunlar meydana gelir. Doğumla birlikte bu sorunlar oluştuğundan, çocuklarda büyük problem haline gelebilir. Özellikle okul çağında yaşıtlarıyla daha fazla bir arada olduğu dönemde, kulakları arkadaşları tarafından alay konusu haline getirilebilir. Bu nedenle kulak estetiği gerekli hale gelir. Kulakta kepçe adı verilen bölüm dış dünyadan seslerin toplandığı ve orta kulakla iç kulağa iletildiği bir alandır. Bu alanda meydan gelen şekil bozuklukları hem kulağın fonksiyonları açısından, hem de yüzün estetiği açısından oldukça önemlidir. Zaman ilerledikçe kişilerde sosyal sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle kulakta olan deformiteler ihmal edilmeden kulak estetiği ile düzeltilmelidir.

Kulak estetiği ameliyatsız yapılabilir mi?

Yetişkinlerde kulak kepçesinde olan sorunlar iple kepçe kulak estetiği adlı yöntemle, kesi yapılmadan düzeltilebilir. Bu uygulamada kulak derisine açılmış küçük deliklerden özel bir aletle geçirilen iple kepçe kulaklar geriye doğru yatırılarak düzeltilir. Hastalar yapılan işlemden sonra normal yaşamına hemen dönebilir. Bu işlemde pansuman, dikiş, bandaj, kontrol gibi uygulamalar yoktur. Sadece bölgede iple gerdirme olduğundan, 1-2 gün süreyle hafif bir ağrı oluşabilir. Bunlar ağrı kesici ilaçlarla giderilebilir. Bu yöntemin bir avantajı ise, yapılan uygulamayı beğenmeyen hastalarda iplerin kesilmesiyle kulakların eski haline dönüşünün kolay olmasıdır. Ameliyatla yapılacak kulak estetiğinde, kalıcı bir işlem yapıldığından geriye dönüş olamaz. Kulaklar ameliyatla kalıcı olarak şekillendirilmektedir. Bu yöntemin dezavantajı ise, uygulama sırasında sağlam bir ip kullanılmış olsa da, ipin tutturulmuş olduğu alanın yumuşak doku olması nedeniyle zamanla ipin gevşeme yapabilmesidir.

Kulak estetiği ameliyatında iyileşme süresi nasıldır?

Kulak estetiği ameliyatı sonrasında her iki kulağa yapılan baskılı sargıyla hastalar, başka bir sorunu yoksa aynı gün içinde evine gidebilir. Ameliyattan sonraki gün hastanın pansumana gitmesi gerekir. Bir iki gün süreyle kulaklarda biraz ağrı olsa da, ağrı kesici ilaçlarla rahatça giderilir. Kulaklara koyulan sargılar açıldıktan sonra, birkaç gün süreyle kulakların üzerine gelecek şekilde tenisçi bandı ya da bayanların kullanmış olduğu saç bandı takılması gerekir. Kulaklara takılan bandın gevşek ya da çok sıkı olmaması tavsiye edilir. Ameliyattan sonra 3-5 gün süreyle kulakta hafif bir kızarıklıkla şişlik oluşabilir. Bundan sonra herhangi bir yakınma olmadan, kulaklarda belirgin bir düzelme olur. Kulak estetiği ameliyatı, yapılan diğer estetik ameliyatlar içinde kısa sürede iyileşme gösteren operasyonlardandır.  Kulaklarda meydana gelen ödem ameliyattan sonra iki hafta içinde geçer. Kulaklar gerçek şekline 1-2 ay içinde kavuşur. Ancak bu dönemde kulaklarda hastaların rahatsız olacağı bir görüntü meydana gelmez. Kulak estetiği kulağın arkasından yapılması ve bu bölgeden kesi yapılmasınedeniyle görünür bir iz bırakmaz. Bölgedeki ince kesi ve dikiş izi ameliyattan sonra iyice belirsiz hale gelir. Kulağın arka tarafından bakıldığında bile belli olmayacak görünümdedir. Ayrıca kulak estetiği ameliyatı işitme duyusuna olumsuz bir etki yapmaz.

Kulak estetiği ameliyatı riskli bir ameliyat mıdır?

Kulak deformitelerini gidermek için yapılan ameliyatların risk oranı oldukça düşüktür. Ancak bu uygulama da bir cerrahi işlem olduğundan, bu konuda potansiyel risk faktörleri olabilir. Bunlar ameliyat yapılan alandaenfeksiyon oluşması, kanamaların olması, hematom yani kan birikimi olması gibi risklerdir. Bunlar çok nadir gelişse de, hastalara bu konuda gereken bilgilendirme yapılarak, önlem alınır. Bunların dışında hastaların estetik olarak yaşayabileceği problemler olabilir. Bunlar kulaklarda meydana gelecek asimetrilerdir. Çoğu hastada ameliyat öncesinde de kulaklarında asimetri olabilir. Bunların ameliyatla bile giderilmesi çok kolay olmaz. Fakat kulakların öncesinde simetrik olması, ameliyat sonra asimetri oluşması sorunu da izlenebilir. Ameliyatla ilgili olabilecek diğer sorun ise kulakların baş bölgesine daha yakın hale getirilmesidir. Ancak bu tür sorunlar nadir olarak gelişebilir.

Kulak estetiği ameliyatından sonra hastaların normal yaşama dönmesi ne zaman olur?

Kulak estetiği ameliyatı uygulanan kişilerde iş yaşamına ve sosyal hayatına dönüşte erkek ve kadın hastalar bazı farklılıklar yaşar. Kadınlar normal yaşamında saç bandını saçlarına aksesuar olarak kullanabildiğinden, ameliyattan sonra normal yaşantılarına hemen dönüş yapabilirler. Erkeklerin ise saç bandını normal olarak kullanma gibi bir şansları olmadığından, normal yaşama dönüş için biraz beklemeleri gerekir. Ameliyat sonrasında saç bandı uygulamasına geçilmesi, eskiden yapılan klasik bandaj uygulamasına göre bunu daha kullanışlı hale getirmiştir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?